معنی و ترجمه کلمه تالیف و تصنیف به انگلیسی تالیف و تصنیف یعنی چه

تالیف و تصنیف

authorship

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها