معنی و ترجمه کلمه تالیف کردن به انگلیسی تالیف کردن یعنی چه

تالیف کردن

compile
write

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها