معنی و ترجمه کلمه تالیوم به انگلیسی تالیوم یعنی چه

تالیوم

Thallium

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها