معنی و ترجمه کلمه تامین معاش به انگلیسی تامین معاش یعنی چه

تامین معاش

ways and means

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها