معنی و ترجمه کلمه تامین کردن به انگلیسی تامین کردن یعنی چه

تامین کردن

cover
safeguard
secure
supply

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها