معنی و ترجمه کلمه تانتالوس که مورد شکنجه شدید زاوش قرار گرفت به انگلیسی تانتالوس که مورد شکنجه شدید زاوش قرار گرفت یعنی چه

تانتالوس که مورد شکنجه شدید زاوش قرار گرفت

tantalus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها