معنی و ترجمه کلمه تانک مستراح به انگلیسی تانک مستراح یعنی چه

تانک مستراح

septic tank

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها