معنی و ترجمه کلمه تاوانى به انگلیسی تاوانى یعنی چه

تاوانى

compensatory

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها