معنی و ترجمه کلمه تاول تبخالى به انگلیسی تاول تبخالى یعنی چه

تاول تبخالى

cold sore

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها