معنی و ترجمه کلمه تاول زا به انگلیسی تاول زا یعنی چه

تاول زا

vesicant
vesicatory

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها