معنی و ترجمه کلمه تاول زدن به انگلیسی تاول زدن یعنی چه

تاول زدن

blain
blister
break out
scorch
vesicate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها