معنی و ترجمه کلمه تاول کوچک به انگلیسی تاول کوچک یعنی چه

تاول کوچک

phlyctenule

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها