معنی و ترجمه کلمه تاویل کردن به انگلیسی تاویل کردن یعنی چه

تاویل کردن

explicate
gloss


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها