معنی و ترجمه کلمه تاکید بیش از حد به انگلیسی تاکید بیش از حد یعنی چه

تاکید بیش از حد

overemphasis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها