معنی و ترجمه کلمه تاکید کننده به انگلیسی تاکید کننده یعنی چه

تاکید کننده

ascensive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها