معنی و ترجمه کلمه تاک به انگلیسی تاک یعنی چه

تاک

grapevine
vine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها