معنی و ترجمه کلمه تایر روکش شده به انگلیسی تایر روکش شده یعنی چه

تایر روکش شده

re tread
recap
retread

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها