معنی و ترجمه کلمه تایید به انگلیسی تایید یعنی چه

تایید

confirmation
validation
validity
verification


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها