معنی و ترجمه کلمه تا ابدالاباد به انگلیسی تا ابدالاباد یعنی چه

تا ابدالاباد

forever
forevermore

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها