معنی و ترجمه کلمه تا ابد به انگلیسی تا ابد یعنی چه

تا ابد

forever
forevermore


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها