معنی و ترجمه کلمه تا اندازه اى تهوع آور به انگلیسی تا اندازه اى تهوع آور یعنی چه

تا اندازه اى تهوع آور

sickish

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها