معنی و ترجمه کلمه تا اندازه اى به انگلیسی تا اندازه اى یعنی چه

تا اندازه اى

somedeal
something

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها