معنی و ترجمه کلمه تا درجه اى به انگلیسی تا درجه اى یعنی چه

تا درجه اى

kind of

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها