معنی و ترجمه کلمه تباهى به انگلیسی تباهى یعنی چه

تباهى

decay
degeneration
depravation
depravement
depravity
destruction
perdition
reprobation
ruin
ruination
spoil
vitiation
wickedness

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها