معنی و ترجمه کلمه تباه کننده به انگلیسی تباه کننده یعنی چه

تباه کننده

corrosive
corruptive
spoiler
spoilsman

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها