معنی و ترجمه کلمه تباین به انگلیسی تباین یعنی چه

تباین

contrast
divergence
heterogeny
incommensurability
inconsistence
inconsistency

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها