معنی و ترجمه کلمه تبخال آور به انگلیسی تبخال آور یعنی چه

تبخال آور

vesicant
vesicatory

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها