معنی و ترجمه کلمه تبخال زدن به انگلیسی تبخال زدن یعنی چه

تبخال زدن

vesicate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها