معنی و ترجمه کلمه تبخیر شدن به انگلیسی تبخیر شدن یعنی چه

تبخیر شدن

evaporate
vaporize
volatilize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها