معنی و ترجمه کلمه تبدیل آهن لخته به آهن ساخته یا فولاد به انگلیسی تبدیل آهن لخته به آهن ساخته یا فولاد یعنی چه

تبدیل آهن لخته به آهن ساخته یا فولاد

puddling

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها