معنی و ترجمه کلمه تبدیل بجنگل یا شکارگاه به انگلیسی تبدیل بجنگل یا شکارگاه یعنی چه

تبدیل بجنگل یا شکارگاه

afforestation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها