معنی و ترجمه کلمه تبدیل بذغال به انگلیسی تبدیل بذغال یعنی چه

تبدیل بذغال

carbonization

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها