معنی و ترجمه کلمه تبدیل بذغال به انگلیسی تبدیل بذغال یعنی چه

تبدیل بذغال

carbonization

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها