معنی و ترجمه کلمه تبدیل بمحله اقلیت ها یا فقرا کردن به انگلیسی تبدیل بمحله اقلیت ها یا فقرا کردن یعنی چه

تبدیل بمحله اقلیت ها یا فقرا کردن

ghettoization

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها