معنی و ترجمه کلمه تبدیل به آهک به انگلیسی تبدیل به آهک یعنی چه

تبدیل به آهک

calcification
calcination

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها