معنی و ترجمه کلمه تبدیل به امونیاک کردن به انگلیسی تبدیل به امونیاک کردن یعنی چه

تبدیل به امونیاک کردن

ammoniate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها