معنی و ترجمه کلمه تبدیل به بافت چوب پنبه اى شدن به انگلیسی تبدیل به بافت چوب پنبه اى شدن یعنی چه

تبدیل به بافت چوب پنبه اى شدن

suberize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها