معنی و ترجمه کلمه تبدیل به بخار کردن به انگلیسی تبدیل به بخار کردن یعنی چه

تبدیل به بخار کردن

evaporate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها