معنی و ترجمه کلمه تبدیل به بخار به انگلیسی تبدیل به بخار یعنی چه

تبدیل به بخار

vaporization

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها