معنی و ترجمه کلمه تبدیل به در کوهى به انگلیسی تبدیل به در کوهى یعنی چه

تبدیل به در کوهى

silicification

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها