معنی و ترجمه کلمه تبدیل به سنگ چخماق یا در کوهى کردن به انگلیسی تبدیل به سنگ چخماق یا در کوهى کردن یعنی چه

تبدیل به سنگ چخماق یا در کوهى کردن

silicify

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها