معنی و ترجمه کلمه تبدیل به شیشه به انگلیسی تبدیل به شیشه یعنی چه

تبدیل به شیشه

vitrification

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها