معنی و ترجمه کلمه تبدیل به صورت بازرگانى به انگلیسی تبدیل به صورت بازرگانى یعنی چه

تبدیل به صورت بازرگانى

commercialization

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها