معنی و ترجمه کلمه تبدیل به قلیا کردن به انگلیسی تبدیل به قلیا کردن یعنی چه

تبدیل به قلیا کردن

basify

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها