معنی و ترجمه کلمه تبدیل به مرغزار کردن به انگلیسی تبدیل به مرغزار کردن یعنی چه

تبدیل به مرغزار کردن

sward

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها