معنی و ترجمه کلمه تبدیل به هوا کردن به انگلیسی تبدیل به هوا کردن یعنی چه

تبدیل به هوا کردن

aerify

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها