معنی و ترجمه کلمه تبدیل به هیبت گرگ در اثر جادو و غیره به انگلیسی تبدیل به هیبت گرگ در اثر جادو و غیره یعنی چه

تبدیل به هیبت گرگ در اثر جادو و غیره

lycanthropy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها