معنی و ترجمه کلمه تبدیل به گاز کردن به انگلیسی تبدیل به گاز کردن یعنی چه

تبدیل به گاز کردن

gasify

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها