معنی و ترجمه کلمه تبدیل به یون کردن به انگلیسی تبدیل به یون کردن یعنی چه

تبدیل به یون کردن

ionize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها