معنی و ترجمه کلمه تبدیل خون وریدى به شریانى به انگلیسی تبدیل خون وریدى به شریانى یعنی چه

تبدیل خون وریدى به شریانى

arterialization

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها