معنی و ترجمه کلمه تبدیل کردن به محله اقلیت ها و فقرا به انگلیسی تبدیل کردن به محله اقلیت ها و فقرا یعنی چه

تبدیل کردن به محله اقلیت ها و فقرا

ghettoize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها